Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό Μήκος 31χλμ
Συνολικά Υψομετρικά 2102μ
Ελάχιστο Υψόμετρο 660μ
Μέγιστο Υψόμετρο 1.640μ
Χρονικό Όριο Έγκυρου Τερματισμού 8 ώρες
Μέση Ταχύτητα Χ.Ο.Ε.Τ. 3.9 χλμ/ ώρα
Τύπος Διαδρομής Κυκλική
Σταθμοί Ανεφοδιασμού 6
Σημεία Χρονικού Αποκλεισμού 2
Εκκίνηση 12 Ιουνίου 2016, 09:00
Κλείσιμο Διαδρομής 17:00

Creative wp theme inithemes.com