Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό Μήκος 16χλμ
Συνολικά Υψομετρικά 1.037μ
Ελάχιστο Υψόμετρο 660μ
Μέγιστο Υψόμετρο 1.640μ
Χρονικό Όριο Έγκυρου Τερματισμού 5 ώρες
Μέση Ταχύτητα Χ.Ο.Ε.Τ. 3.2 χλμ/ ώρα
Τύπος Διαδρομής Κυκλική
Σταθμοί Ανεφοδιασμού 3
Σημείο Χρονικού Αποκλεισμού 1
Εκκίνηση 12 Ιουνίου 2016, 09:30
Κλείσιμο Διαδρομής 14:30

Creative wp theme inithemes.com