Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό Μήκος 6χλμ
Συνολικά Υψομετρικά 373μ
Ελάχιστο Υψόμετρο 660μ
Μέγιστο Υψόμετρο 1.112μ
Χρονικό Όριο Έγκυρου Τερματισμού 2 ώρες
Μέση Ταχύτητα Χ.Ο.Ε.Τ. 3.2χλμ/ ώρα
Τύπος Διαδρομής Κυκλική
Σταθμοί Ανεφοδιασμού 1
Εκκίνηση 12 Ιουνίου 2016, 09:30
Κλείσιμο Διαδρομής 11:30

Creative wp theme inithemes.com