Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό Μήκος
5χλμ
Συνολικά Υψομετρικά
45μ
Ελάχιστο Υψόμετρο
660μ
Μέγιστο Υψόμετρο
682μ
Χρονικό Όριο Έγκυρου Τερματισμού
1 ώρα
Μέση Ταχύτητα Χ.Ο.Ε.Τ.
5χλμ/ ώρα
Τύπος Διαδρομής
Κυκλική
Σταθμοί Ανεφοδιασμού
1
Εκκίνηση 11 Ιουνίου 2016, 18:00
Κλείσιμο Διαδρομής
19:00

Creative wp theme inithemes.com