Στατιστικά
Σταθμός 01 Πολυβολείο 02 Τριφυλλίτση 03 Κατασκηνώσεις 04 Οροπέδιο 05 Τριφυλλίτση 06 Πολυβολείο Νέο Πάρκο
Υψόμετρο 1012 1403 879 1145 1403 1012 661
Απόσταση ανά σταθμό 3,5 5,6 4,2 5,4 5 3,9 2,9
Συνολική απόσταση 3,5 9,1 13,3 18,7 23,7 27,6 30,5
Ανάβαση ανά σταθμό 370 634 16 531 518 30 3
Συνολική ανάβαση 370 1004 1020 1551 2069 2099 2102
Κατάβαση ανά σταθμό 17 242 545 261 259 423 356
Συνολική κατάβαση 17 259 804 1065 1324 1747 2103
Μήκος μονοπατιού 1580 5010 4030 4160 4460 3410 1650
Μήκος Δασικού 630 535 170 690 535 490
Μήκος τσιμέντου 290
Μήκος ασφάλτου 1050 540 1270

Creative wp theme inithemes.com