Στατιστικά
Σταθμός
01 Πολυβολείο
02 Νέο Πάρκο
Υψόμετρο 1012 660
Απόσταση ανά σταθμό
3.5 2.9
Συνολική απόσταση
3,5 6,5
Ανάβαση ανά σταθμό 370 3
Συνολική ανάβαση 370 373
Κατάβαση ανά σταθμό 17 356
Συνολική κατάβαση 17 373
Μήκος μονοπατιού 1580 1650
Μήκος δασικού
630 -
Μήκος τσιμέντου
290 -
Μήκος ασφάλτου
1050 1270

Creative wp theme inithemes.com